Műsoraink ♦

Szakrális zenei koncertek:

Szakrális zenei koncertjeink énekes és hangszeres dallamainak döntő többsége a moldvai csángó hagyomány része, mert a magyar istenes népi énekek ezen a tájegységen maradtak meg a legnagyobb gazdagságban és a legrégibb formában, hiszen a moldvai csángó kultúra szinte konzerválta a magyar és az európai középkori zenei hagyomány stílusjegyeit, sajátosságait. Mindez az archaikus népzenei anyag, amely saját intuitív feldolgozásunkban hallható, a régizenei stíluselemekkel gazdagítva egyfajta szintézis-teremtésre ad alkalmat, s reményeink szerint egyben újszerű zenei élményt kínál. A sajátos feldolgozás elemei például: a középkori és a népzene ötvözése (a középkorban használatos és népi hangszerekkel), ill. az egyszólamúak mellett a többszólamú énekek alkalmazása.

- "Három Aranyalma" (kb. 50 perc)
Istenes népi énekek koboz és brácsa kísérettel a teljes évkört felölelően, azaz Jézus születésétől a Szentlélek eljöveteléig. Ajánlható templomokba, vagy más megfelelő akusztikájú kisebb terekbe hangosítás nélkül, egyéb helyeken minimális erősítéssel, egész évben.   [video»]

- "Születésén Jézusnak" (kb. 50 perc)
Istenes népi énekek koboz és brácsa kísérettel az adventi időszakot és a karácsonyt felölelően. Ajánlható templomokba, vagy más megfelelő akusztikájú kisebb terekbe hangosítás nélkül, egyéb helyeken minimális erősítéssel, jellemzően az adventi időszakban.   [video»]

- "Feltámadt Krisztus ez napra" (kb. 40 perc)
Istenes népi énekek koboz és brácsa kísérettel a nagyböjti időszakot és a húsvétot felölelően. Ajánlható templomokba, vagy más megfelelő akusztikájú kisebb terekbe hangosítás nélkül, egyéb helyeken minimális erősítéssel, jellemzően a nagyböjti időszak végén, ill. húsvét idején.   [video»]

- "Maria Matrem" - középkori Mária énekek Spanyol-földről és Magyarországról (kb. 60 perc)
Lásd. a régizenei koncertek alatt

"Új csillagnak új Királya", mese és muzsika a Parasztbiblia történetei alapján (kb. 60 perc):

Az előadás gerincét a múltbéli parasztság gondolkodásmódjának gazdag forrása, egy enyhén archaizáló, képi világában nagyon kifejező népköltészeti prózai anyag adja, melyet Lammel Annamária és Nagy Ilona - Parasztbiblia című gyűjteményéből válogattunk össze. Ezek a paraszti közösségek ajkán fennmaradt mítoszok, legendák, mondák, mesék és példázatok a magyar epika egészen új tájaira vezetnek el bennünket. E gazdag prózai anyag kiegészítéseként – tartalmában és hangulatában az előadáshoz illeszkedő, annak mondanivalóját és üzenetét kiemelő – népi imádságokat, népdalokat és népzenéket válogattunk, melyek egy-egy történet lezárásaként vagy egy új gondolatfüzér kezdeteként jelennek meg a műsor során. A képi világában nagyon kifejező meséket hallgatva Mária fogantatásától, Jézus születésén át a Szent Család megmeneküléséig a már ismert történeteken kívül megtudhatjuk azt is, miért szagos a csipkerózsa, földig hajló ággal miért búslakodik a szomorúfűzfa, hogyan lett az első gyöngyvirág, és milyen csodáról mesélt a Nap az édesanyjának, amikor azon a különös napon oly késő este ért haza. Az előadás egyszerre nyújt vidám perceket ízes humorával, valamint megrendítő pillanatokat különleges hangulatával; s reményeink szerint segít ráhangolódni mind a gyerekeknek, mind a felnőtt hallgatóknak a karácsony méltó megünneplésére az adventi időszakban.

Régizenei koncertek, alkalmanként aktualizált repertoárral (30-60 perc):

A koncertek anyaga a középkori Európa hangszeres és vokális zenéiből válogat, kiegészülve a későbbi századok magyar zenei hagyományával, egészen a barokk darabokig terjedően. Az előadás korhű hangszereken történik (koboz, középkori duda, fidula, ütőhangszerek, stb.)

- "Maria Matrem" - középkori Mária énekek Spanyol-földről és Magyarországról (kb. 60 perc)
Középkori Mária énekek hangszeres kísérettel a XIII. sz-i Cantigas de Santa Maria c. gyűjteményből és a XIV. sz-i Llibre Vermell de Monserrat c. gyűjteményből, valamint magyar népénekek  [video»]

Népzenei koncertek, táncházak:

Népzenei programjaink igény szerint a különböző tájegységeket felölelő énekes, hangszeres és szöveges folklórt magában foglaló koncertekből, táncházakból, mesékkel és énektanítással gazdagított színpadi produkciókból vagy klubszerű foglalkozásokból állnak.   [video»]

- "Két jó rokon összeül", csuvas és csángó dalok - Berecz Andrással (kb. 60 perc)
Csuvas rokondícsérő sördalok és moldvai csángó énekek hangszeres kísérettel, mesék és élménybeszámolók Berecz Andrással és a Kobzos Együttes tagjaival   [video»]

Gyermekfoglalkozások:

A Navratil Andrea vezetésével működő gyermekfoglalkozásaink nagy múltra tekintenek vissza; ezek keretében gyerektáncházakat, kézműves foglalkozásokat, mesélő alkalmakat és énektanítást tartunk, mindezeket gyakran kiegészítve természeti, ill. hagyományos gazdálkodói ismeretek átadásával.   [video»]

Az oldalt fejleszti és üzemelteti a H3 Kft.
Utolsó frissítés: 2021.09.22